Dojo Kun

Dojo Kun is an integral part of karate setting out the six key principles that underpin Karate. It's all about respect and discipline.


THE DOJO KARATEKA OATH
" DOJO KUN"
*
"Hitotsu ! Jinkaku Kansei ni Tsutomuru Koto !"
(One ! To strive for the perfection of character)
*
"Hitotsu ! Makoto No Michi O Mamoru Koto !"
(One ! To defend the paths of truth)
*
"Hitotsu ! Doryoku No Seishin O Yashinau Koto !"
(One ! To foster the spirit of effort)
*
"Hitotsu ! Reigi O Omonzuru Koto !"
(One ! To honour the priciples of Etiquette)
*
"Hitosu ! Kekki No Yu O Imashimuru Koto !"
(One ! To guard against impetuous courage)

Karate Chesterfield Karate Dronfield Karate Mansfield Karate Staveley Karate Sutton In Ashfield Karate